Vážený  zákazník,

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z.  z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Tatra SPC5
Roveň 215
Podtureň 033 01
IČO: 44464550
DIČ: 2022717444
IBAN: SK797000000004028833969

 

Zobraziť viac

 

Vaše aktuálne nastavenia používania cookies môžete zmeniť tu

 

1. Typy osobných údajov

Zobraziť viac

 

2. Účely a ciele spracúvania údajov

Zobraziť viac

 

3. Kto má prístup k vašim údajom

Zobraziť viac

 

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

Zobraziť viac

 

5. Uchovávanie osobných údajov

Zobraziť viac

 

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Zobraziť viac

 

7. Práva dotknutých osôb

Zobraziť viac

 

8. Kontaktné údaje

Zobraziť viac